วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

คำศัพย์ภาษาอังกฤษ บทที่ 13

คำศัพย์ภาษาอังกฤษ บทที่ 13
different=แตกต่าง
lecturer=ผู้บรรยาย
lunchtime=กลางวัน
views=มุมมอง,ความคิดเห็น
incident=เหตุเกิดขึ้น
vessel=พาหนะ
head=มุ่งหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น